Kezdőlap » » Református egyházlátogatási jegyzőkönyvek 16-17. század


Református egyházlátogatási jegyzőkönyvek 16-17. század

Dienes Dénes (szerk.)

 

Utolsó példány
Általános ár 17,30 €
Ár:
13,00 € ( Ár az adót tartalmazza! )

Vásárolni kívánt mennyiség:
 db 

Rövid tartalom...

Az egyházlátogatás (canonica visitatio) az egyházkormányzás eszköze annak ellenőrzésére, hogy a gyülekezetekben a törvényes rend szerint folyik-e az élet. A Biblia beszámol arról, hogy az apostolok személyes látogatásaikkal és leveleik útján tanácsolták, intették a gyülekezeteket. Ez a tevékenység mintája lett az egyházlátogatásnak, amelynek megszilárdult rendjét a VI. századtól kezdve már megbízható források tanúsítják. Az egyházi törvények (kánonok) a püspök kötelességévé tették a vizitációt, amit évente egyszer gyakorolnia kellett, lehetőleg személyesen. A századok folyamán a részletek változtak, az alapvető szempontok azonban nem. Eszerint az egyházlátogatás célja az igaz tant megerősíteni, az eretnekségeket eltávolítani, a jó erkölcsöket ápolni, a rosszakat megjavítani, a népet intésekkel állhatatosságra buzdítani, a hívek javát szolgálni. Különösebben újat ebben a kérdésben a reformáció nem hozott. Azon az egyházvidéken (mai elnevezése: Tiszáninneni Református Egyházkerület), amelynek vizitációs jegyzőkönyveit e kötet tartalmazza, a hatályos kánonok így rendelkeztek az egyházlátogatásról: "Hogy pedig mind a lelkészeket, mind magát a népet inkább meg lehessen a maga kötelességében tartani, évenként minden egyházban látogatást kell tartani az egyház bevett szokása szerint." Kötetünk a fennmaradt legkorábbi, eddig nyomtatásban még soha meg nem jelent református egyház-látogatási jegyzőkönyveket tartalmazza.

MTdmOThkM